Posts Tagged ‘EO-tv’

Bijzondere wezens in relatief ondiepe wateren

De onlangs ontdekte koraalriffen in de Indonesische tropen blijken tot de meest vruchtbare van onze aarde te behoren. Sprookjesachtige wezens wonen er: zeeslangen in kongsi’s van dertig, het pygmee zeepaardje en het zogenaamde elektronische schelpdier dat als flitsend wordt omschreven.

Pygmee zeepaardje, aangetroffen op een diepte van 32 meter,
in de omgeving van een scheepswrak.

In de aflevering van maandag 30 januari van het tv-programma Natuur op 2: Planet Earth, dat door de Evangelische Omroep via Nederland 2 wordt uitgezonden, komen die bovengenoemde natuurverschijnselen aan de orde.
De film in kwestie wordt uitgezonden op maandag 30 januari, tussen 19:25 uur en 20:25 uur.

Advertenties

Primaten zijn onderwerp in EO’s Life deze week

In de al eerder in deze kolom genoemde televisiereeks van de BBC, Life, in Nederland overgenomen door de Evangelische Omroep en uitgezonden voor Nederland 1, wordt in de aflevering van woensdag 21 september ─ tussen 20:30 uur en 21: 30 uur ─ nader ingegaan op het bestaan, doen en laten van Primaten. Deze dieren blijken de beschikking te hebben over een verbazingwekkende reeks manieren om te improviseren; ontwikkeld in de loop der tijden.

De westelijke gorilla is een vertegenwoordiger van de Primaten.

Vooral waar het gaat om uitdagingen, die hun fysieke vermogens te boven gaan, hebben ze de hulp ingeroepen van gereedschap dat kan worden ingezet voor methoden om voedsel te vergaren.

Grote Bijbelquiz 2010 van Evangelische Omroep donderdagavond via Nederland 2

Onderdeel van onze cultuur
Of we het nu willen of niet, aangenaam vinden of niet, in de god der christenen (willen) geloven of niet, de Bijbel maakt deel uit van onze cultuur: voor gelovigen vanwege de vermeende goddelijke inhoud, voor mensen die meer waarde hechten aan literatuur dan aan dogma’s is het de eerste anthologie van de westerse wereld, en daarmee, vooralsnog niet meer weg te denken uit onze beschaving. Soms geven lieden, die beweren zich te baseren op de enige echte inhoud van dat boek, echter blijk van een totaal gebrek aan kennis van de inhoud van het ene of andere deel van die verzameling boeken. Leden van (een) sekte(n) die omgaan bij de huizen, en daarbij ijdele dingen doende, en zeer veel sprekende hetgeen niet betaamt, doen je veelvuldig  opnieuw versteld staan over het gebrek aan kennis omtrent inhoud en betekenis van het geschrevene voor dat op tal van fronten interessante boekwerk hetwelk in ongeveer vijftienhonderd talen is overgezet.

Ware de waterstof-peroxide overgoten hoofdman van de onvrijheid in ons politieke bestel een islamiet (geweest), hij zou wellicht bezwaren hebben geuit jegens één en ander dat in (delen van) de Boeken des Ouden Verbonds voorkomt, en eventueel zou daarbij het begrip achterlijk zijn gevallen. Doch selectiviteit en affectieve preoccupatie spelen ook hier een hoofdrol.
Wat ziet gij den splinter in het oog uws broeders, doch de balk in uw oog merkt ge niet?

Titelpagina van een Nederlandse Bijbel, uitgegeven te Dordrecht in 1793.


Quiz in Den Haag

Om weer eens te testen welke mensen een en ander weten over wie, wat, waar, hoe en waarom van hetgeen in die bundeling van boeken voorkomt — boeken welke met de Attisch-Griekse pluralis Biblia worden omschreven —, is ook dit jaar weer een Grote Bijbelquiz georganiseerd die vanuit de Grote Kerk in Den Haag de ether in zal worden gezonden, waarna allen die dat willen, en daarvoor het vereiste beeldscherm ter beschikking hebben, op de avond van donderdag 28 oktober [1] kunnen kijken en luisteren naar al hetgeen aan de orde komt binnen het kader van genoemd kennisonderzoek.

EO-presentatrice Jacobine Geel.
(Foto: TVblik.)

Het geheel telt zeven ronden en een finale. Met die Quiz cultiveert de omroep in kwestie de, onzes inziens tamelijk twijfelachtige, vooronderstelling dat men daarmee aan de weet zou kunnen komen in welke windstreek van ons land de kennis van inhoud, betekenis en maatschappelijke relevantie — eventueel nog aangevuld met de historische context —, van de schrifturen in kwestie, het grootst is.

Enig giswerk

Kennelijk meent men aan de hand van enige, respectievelijk relatief veel, kennis van de Bijbel conclusies te kunnen trekken met betrekking tot kennis en/of inzicht in bepaald delen van ons land. Daarvoor is op z’n minst een uitgebreide(re) enquête, dan wel een gericht, wetenschappelijk verantwoord, onderzoek nodig zijn.

EO-presentator Bert van Leeuwen.
(Foto: TVblik.)

De kandidaten— wat een onzinnig begrip voor mensen die juist geen kandidaat (meer) zijn doch volwaardig deelnemer — kunnen, aangestuurd of met behulp van de presentatoren — Jacobine Geel en Bert van Leeuwen —, voor een boeiende en gedenkwaardige, alsmede — zo mogelijk en hopelijk — met humor doorspekte anderhalf uur zorgen.
_________
[1] De Grote Bijbelquiz 2010. Evangelische Omroep, donderdag 28 oktober, Nederland 2, tussen 20:25 uur en 22:00 uur.