Archive for the ‘Actualiteit’ Category

Orkest Vrije Universiteit speelt zaterdagmiddag in Groningen, en maandagavond in Amsterdam

In verband met het vijftigjarig bestaan van het Orkest van de Vrije Universiteit ─ gevestigd in Amsterdam ─ geeft dit ensemble, onder leiding van Daan Admiraal, de komende dagen twee concerten: het eerste in de onlangs qua meubilair aanmerkelijk verfraaide ─ want eindelijk niet meer voorzien van die pijnlijk agressieve oranje stoelen met die rode, witte en blauwe indeling ─ grote zaal van het cultuurcentrum De Oosterpoort in de Stad Groningen.
Het concert wordt gegeven op zaterdag 21 januari, vanaf 14:15 uur. Op het programma staan twee werken: de uit 22 onderdelen bestaande, alleen voor een echt grote concertzaal tot zijn recht komende ─ compositie Eine Alpensinfonie, opus 64 voor orgel en groot orkest, geschreven in de jaren 1911-1915, van de veelzijdige Duitse componist en dirigent ─ en enige tijd politiek actief in de jaren van Duitse duisternis ─ Richard Strauss (1864-1949), alsmede de Muziek voor snaarinstrumenten, slagwerk en celesta uit 1936 van de Hongaar Béla Bartók (1881-1945).
Maandag 23 januari wordt het optreden ’s avonds herhaald in het Concertgebouw te Amsterdam.

Advertenties

Steenarend gesignaleerd in Lauwersmeergebied

Voorbeeld van steenarend.

Het is een grote zeldzaamheid als in onze contreien een steenarend vliegend wordt aangetroffen. Zo’n vogel is nu gesignaleerd in het Lauwersmeergebied, in de buurt van de Sennerplaat. Hoewel er een foto is gemaakt, heeft men nog geen exacte gegevens kunnen vaststellen. Vogelaars proberen het dier nu weer te vinden om met zekerheid te kunnen zeggen dat de geuite, sterke vermoedens juist zijn.
Het dier voelt zich normaliter het beste thuis in berggebied. Het vermoeden is geuit dat het dier, op vleugelen van de harde wind, uit Schotland is gekomen.
TV Noord meldde dit heden op de homepage. Ongetwijfeld zal er nadere aandacht aan deze gebeurtenis worden besteed in de Nieuwsuitzending van 18:00 uur, met daarna talrijke herhalingen tot in de vroege ochtend van woensdag 18 januari.

Aleksej Navaljnyj vandaag vrijgelaten

Aleksej Navaljnyj (*1976).

De Russische advocaat en mensenrechtenactivist Aleksej Navanjnyj is heden vrijgelaten. Hij werd begin deze maand opgepakt en in het gevang gesmeten omdat hij activiteiten tegen de verkiezingsfraude in de Russische Federatie aan de kaak gesteld had. Hoewel de door en door vergiftigde geesten die dat uitgestrekte land besturen, met als symbool van duivels kwaad premier Poetin, die in het voorjaar van 2012 weer president wil worden om zijn politiek uit de afgrond ─ dus vol leugens en liederlijkheid en onderdrukking ─ te kunnen voortzetten. Het feit dat hij een vazal op de post van president heeft gezet, meneer Medvedev (Van Beeren, zeg maar, hetgeen met het symbool Russische Beer goed overeenkomt), maar die vanaf het begin niets anders was dan een marionet in de hand van die extreem weerzinwekkende incarnatie van de anti-democratie: de verscheurende wilde beer Vladimir Poetin.

De Russische dictator
Vladimir Poetin.

Buiten de gevangenis, opgewacht door tientallen aanhangers en een ruime vertegenwoordiging van de internationale pers, verklaarde Navaljnyj dat de strijd tegen Poetin nadrukkelijk dient te worden voortgezet om ─ hopelijk ─ te kunnen voorkomen dat die gruwelijke dictator opnieuw president wordt.
Hoe bezopen moet de voormalige Duitse Bondskanselier Gerhard Schröder zijn geweest toen hij Poetin als “lupenreiner Demokrat” heeft gekwalificeerd. Ook die hoogst abjecte Schröder, zakelijk verbonden met Poetin in verband met de gasleidingen vanuit Rusland, mag, alleen al om die redenen, nooit meer een politieke functie bekleden.
__________
NASCHRIFT 25 december 2011: Tijdens de grote manifestatie in Moskou, alsmede in andere steden van het ‘Russische Rijk’, werden op zaterdag 24 december duidelijke woorden gesproken aan het adres van dictator Poetin ─ die in één der meest recente afleveringen van The Daily Show van Jon Stewart als dicK-tator werd gekwalificeerd ─, vooral door Aleksej Navaljnyj, die erop wees dat “Wij” in de meerderheid zijn en niet Poetin en zijn corrupte kongsi.
Bij alle sympathie en mogelijke steun, die we aan deze moedige advocaat en mensenrechten-activist willen betuigen, zij er toch even op gewezen dat hij zich moet hoeden voor doorslaan in de praktijk ─ zolang hij het Beest uit de Afgrond ermee kan verslaan, is dat prima ─, indachtig het Nietzsche-woord dat men een Monster moet worden om Monsters (althans effectief) te kunnen bestrijden. Doch daarna is het noodzakelijk dat men terugkeert tot een zo mogelijk normaal verlopend proces van democratisering en alles wat daarbij hoort.

Michail Gorbatsjov.

Michail Gorbatsjov (inmiddels 80 jaar en oud-president van de Sovjetunie; Nobelprijs voor de Vrede 1990) ─ van wie werd gezegd dat hij aan de manifestatie zou deelnemen, liet weten dat Poetin diende af te treden, in het belang van de Russische staat. Die Gorbatsjov is op tal van punten ernstig onderschat, een proces van geleidelijke veranderingen onder zijn leiding. met een ietwat opgevoerde Glasnost en Perestrojka, zou Moedertje Rusland veel narigheid in de vorm van de huidige situatie hebben kunnen besparen. Wellicht zou hij, ondanks zijn hoge leeftijd, toch nog weer een actieve rol in de Russische maatschappij van heden kunnen vervullen.
Als extra boegbeeld van een Vredes- en Vrijheidsbeweging slaat hij bepaald geen slecht figuur.

Neuromarketing: beïnvloeding van burgers

Gedurende de achter ons liggende decennia is het menselijk brein veelvuldig onderwerp geweest van aardig wat studies. Vanzelfsprekend is dat van groot belang (gebleken) voor de medische wetenschap. Daarnaast willen personen uit de sfeer der zogeheten marketing ook heel graag weten hoe ons brei functioneert: welke drijfveren sturen de consument? Dat te achterhalen, is een van de belangrijkste doelen binnen hun vakgebied.

Van impuls naar idee in de praktijk.
Afbeelding overgenomen uit Wikipedia.Regisseur Laurence Serfaty laat in de documentaire Neuromarketing ─ Burgers onder invloed? tal van neuro-wetenschappers aan het woord: uit Frankrijk, Engeland, de VS en Italië.
Uitzending zal geschieden in het programma Lichtpunt van het tweede, Nederlandstalige Belgische televisienet, en wel op zondag 13 november vanaf 23:40 uur, overgaand in maandag 14 november om 00:40 uur.

Prof. Johan Huizinga over “leidende mannen”

Citaat van de dag van Citatennet
“De leidende mannen zijn slechts een blaadje of takje op de eeuwige en onpeilbare stroom van het alzijdig gebeuren.” Dat was de opvatting van Johan Huizinga (1872-1945), die geldt als de grootste historicus uit de Nederlandse geschiedenis en die daarnaast wordt beschouwd als de grondlegger van de cultuurgeschiedenis en de mentaliteitsgeschiedenis; dat laatste een fraai begrip dat we echter hoogst sporadisch tegenkomen. Zijn internationale faam dankt hij vooral aan zijn grandioze studie Herfsttij der Middeleeuwen uit 1919.
Johan Huizinga. Foto
van Uitgeverij Contact.

Het begrip zelf, alsook het citaat waarmee de vorige alinea werd geopend, zou afkomstig kunnen zijn uit het boek Cultuurhistorische verkenningen uit 1929. Men hoeft niet diep na te denken over de stelling die als Citaat van de dag de ronde doet, om te beseffen dat die nuchtere vaststelling tot op de huidige dag opgeld doet, en de verwachting te uiten dat dit onder leidende figuren ─ vooral als deze politici zijn ─ ook nog wel een paar millennia zo zal blijven.
Immers, in juist de laatste maanden zien we dag in, dag uit, hoe die leidersfiguren, zelfs als ze een vrouw in broek(pak) moeten voorstellen, vasthouden aan het eigen vooroordeel en de eigen positie, omdat ze die belangrijker vinden dan het wereldgebeuren en het lot van de burgers op dat ondermaanse. Al zal geen van hen ooit iets anders roepen dan het landsbelang.
De geïncarneerde zelfoverschatting genaamd Berlusconi, een van de meest dubieuze naoorlogse ‘leidende figuren’ in de Europese politiek, is daar het meest stuitende voorbeeld van.

Fatale beloften als VPRO Import-bijdrage via NL2

Gloria Steinem tijdens
een persconferentie
in januari 1972.

Mensenhandel
Er gaan miljarden om binnen de wereldwijd opererende misdadige organisatie, welke zich bezighoudt met de handel in mensen.
De VPRO presenteert op woensdag 19 oktober, via Nederland 2, vanaf 23:45 uur ─ doorlopend in de nacht op donderdag 20 oktober 00:45 uur ─ een aflevering van de reeks VPRO Import onder de titel Fatal Promises van Kate Rohrer.
Daarin wordt een realistisch beeld geschetst van de handel en wandel in de context van het fenomeen mensenhandel door middel van persoonlijke gesprekken met slachtoffers, alsmede door interviews met politici en woordvoerders van (internationale) organisaties. Onder hen komen we de hoog gewaardeerde actrice Emma Thompson en de feministe, publiciste Gloria Steinem.

Herhalingen
Het digitale televisiekanaal Holland Doc 24 presenteert op donderdag 20 oktober, vanaf 19:29 uur een herhaling van deze documentaire, en dat gebeurt eveneens op vrijdag 21 oktober, vanaf 21:00 uur. Voor eventuele verdere herhalingen via dat kanaal, overdag en tijdens de nachtelijke uren, zij hier verwezen naar de website van die zender, waar u onder de kop Programmagegevens eventueel meer zult kunnen vinden.

Zes decennia televisie in Nederland, van totaal pijnlijke onnozelheid tot grootse momenten

Een groeiproces zonder weerga
Heden is het exact zes decennia geleden dat in Nederland voor het eerst een, niet meer experimentele, televisie-uitzending werd gerealiseerd, vanuit Studio Irene in Bussum.
In de massale, te verwachten aandacht, die de meest uiteenlopende zenders aan het fenomeen besteden, trekken beelden uit die periode voorbij aan al degenen die de moeite nemen om ernaar te kijken.
Veelvuldig zullen daarbij bekende tv-persoonlijkheden uit die periode aan ons voorbijtrekken: variërend van de zwerver Swiebertje ─ zelfs die korte terugblik is ondraaglijk, maar wat hebben we er ongeveer een halve eeuw geleden, samen met de cameralieden om gelachen ─ en de al even onaangename Mies Bouwman, maar die was het ook toen al, en in elke rol, want echt of oprecht is ze op mij nooit overgekomen. Nou vooruit, in Vara’s Zo is het toevallig ook nog eens een keer kon ze ermee door.
Gelukkig zijn er in die periode ook andere figuren op de beeldbuis verschenen, die wel aanvaardbaar of zelfs de moeite waard waren: Sonja Barend, Koot en Bie en niet te vergeten Adriaan van Dis met talrijke gasten.

Grootse televisie
Het past mij, die veel per definitie al niet wil zien, en comemrciële televisie principieel mijdt, niet om te menen de fraaiste stukken op een rij te zetten. Wel kan ik een paar uitzendingen noemen, die tot grootse televisie horen: vrijwel alle, uit de eerste reeks van tien, afleveringen Herenleed, de show rond Sjef van Oekel, op 11 november 1966 (ik heb er de kinderen met Sint Martinusliedjes voor laten bellen), en Juffrouw Van Eeghen met haar waaiers en haar doopsgezinde zuinigheid-in-kleine-dingen, in gesprek met Adriaan van Dis. Onder meer die drie gebeurtenissen hebben het fenomeen televisie tot een deels waardig fenomeen opgestuwd.
Alle schemergebieden tussen groots en verfoeilijk zullen dezer dagen de revue wel weer passeren op dat gifscherm (want dat is de beeldbuis eveneens).

Sonja Barend aan de telefoon.
Met Margreet Dolman wellicht?

‘Kijkersbijbeltje’
Naast, respectievelijk tegenover, al die bewegende beelden is er zeer recentelijk, in verband met deze datum, ook een boek verschenen, Beeldenstorm van Ruud van Gessel en Jan Libbenga, waarin “de rumoerige geschiedenis van 60 jaar televisie” op tweehonderd bladzijden chronologisch wordt voorgesteld in twaalf hoofdstukken. Elk kapittel is met een ietwat fantasierijke titel ─ als vlag die de lading moet dekken ─ gekoppeld aan een persoonlijkheid, die weliswaar populair is (geweest) maar die ik vooral als ranzige kwallen heb ervaren, met uitzondering van de reeds genoemde Sonja Barend, en dat geldt tevens voor Paul Witteman. Dat betekent dat u alle andere in de inhoudsopgave van dat boek genoemde figuren gerust kunt vergeten, al kan het gebeuren dat de programma’s waaraan ze waren, of zelfs zijn, verbonden als basis niet eens altijd even slecht of fantasieloos waren of zijn.
Voor het fenomeen Sport heb ik geen seconde over, dus welke figuren daar ook aan bod komen in dat gedrukte overzicht, ik kan en wil ze niet beoordelen anders dan als geheel: volmaakt oninteressant, want verbonden aan de totale zinloosheid genaamd sport.
Dat is echter een andere benadering van deze kant dan het mijden van programma’s vanwege de presentatoren.
Het betekent, onder de streep, dat we het Boek ─ een kijkersbijbel ─, graag in uw aandacht aanbevelen. Mede doordat het heel prettig, want vloeiend, leest. Dat is voor het doornemen, respectievelijk voor het nadrukkelijk bestuderen van de inhoud, toch weer mooi meegenomen.
__________

Ruud van Gessel & Jan Libbenga: Beeldenstorm ─ De rumoerige geschiedenis van 60 jaar televisie. 208 pag., geïllustreerd: kleuren en zwart/wit. Nieuw Amsterdam Uitgevers, Amsterdam, september 2011. ISBN 978 90 468 1052 1.